asia yoga

blog

AKTUALNOŚCI: Moi drodzy, 22 września i 19-21 października czekają na Was ciekawe warsztaty :)

szczegóły: warsztat ( 3-godzinny - wrzesień )    warsztat ( wyjazdowy w Prusewie - październik )