ASIA YOGA

 

joga Trójmiasto

ZAJĘCIA

CENNIK

1 wejście

40 zł

4 wejścia

140 zł

8 wejść

220 zł

karnet ważny do końca miesiąca

Na zajęcia w OSTEO-SPORT

 obowiązuje oddzielny karnet (zakup w recepcji)

REGULAMIN

1.  Każdy uczestnik zajęć jogi zobowiązany jest do zapoznania się  z regulaminem przed pierwszymi zajęciami i przestrzegania regulaminu.
2. W zajęciach jogi może uczestniczyć osoba, która posiada ważny karnet lub wniesie jednorazową opłatę.
3. Osoba uczestnicząca w zajęciach jogi oświadcza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Osoba posiadająca problemy zdrowotne i kontuzje zobowiązana jest do poinformowania  o tym prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
5. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia lub pojawienia się niepokojących objawów ćwiczący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora.
6. Karnet na zajęcia ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy. Uczestnik zobowiązany jest kupić karnet na pierwszych zajęciach w danym miesiącu i wykorzystać go do końca miesiąca.
7.  Zakup karnetu lub pojedynczego wejścia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Zajęcia stanowią całość. Nie ma możliwości wejścia na salę w trakcie zajęć, ani jej opuszczenia przed końcem.
9. Ćwiczymy boso, klapki, buty, kapcie zostają przed wejściem na salę. Przed wejściem należy wyłączyć komórki. Rzeczy wartościowe, kosztowności, dokumenty, pieniądze i inne należy zabrać ze sobą na salę. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
10. W czasie zajęć nie należy rozmawiać, pić wody. Należy zachowywać się tak by nie zakłócać spokoju innych.
11. JMKJoga nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

ADRES: Afrodyty 45, Gdynia - Chwarzno

 (obowiązują zapisy)

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

ADRES: Osteo-Sport, ul. Stryjska 26

Gdynia - Redłowo

 (obowiązują zapisy)

WTOREK

CZWARTEK

CZWARTEK

18.00  - 19.30

20.00 - 21.30
 

18.00  - 19.30

20.00 - 21.30
 

18.00  - 19.30

20.00 - 21.30
 

09.00 - 10.00

09.00 - 10.00